">

Nasze nagrody  w USD za uzyskane po raz pierwszy

poziomy w tabeli procentowej: 10%, 12%, 15%, 18%

i poziom Menedżera Palmowego

 

Nagrody dolarowe przyznawane są wyłącznie osobom z naszej grupy osobistej.
W naszych grupach o obrocie na poziomie 21% członkowie mają swoich Menadżerów, odpowiedzialnych za ich promowanie i aktywny rozwój swoich liderów.

Do grupy osobistej należą członkowie znajdujący się w naszych strukturach poza grupami 21%-wymi.
Promujemy w ten sposób osoby zaangażowane i inwestujące w rozwój swojego biznesu - uczestniczące we wszystkich szkoleniach organizowanych dla tych osób przez nas i CaliVita International Polska.
W ten sposób chcemy pomóc w refundacji tych szkoleń osobom będącym na początku swojej drogi biznesowej.


Warunki uzyskania nagrody:

- osiągnięcie premiowanego poziomu w tabeli premiowania CaliVita International. Nagroda przyznawana jest
  jednorazowo za osiągnięcie po raz pierwszy poziomu 10%, 12%, 15%, 18%, Menedżer Palmowy.
- miesiącu kwalifikacji na tym samym poziomie w tabeli nie może znajdować się osoba ze struktury osoby
  kwalifikującej się do nagrody.
- o wyniku procentowym decydują dane opublikowane w Internecie przez CaliVita na początku następnego
  miesiąca oraz wg. wydruków struktury otrzymanych od firmy CaliVita.
- uczestnictwo we wszystkich biznesowych szkoleniach organizowanych przez nas i CaliVita International
  Polska

Wysokość nagród:

Za osiągnięcie poziomu 10% nagroda w wysokości 100 USD
Za osiągnięcie poziomu 12% nagroda w wysokości 200 USD
Za osiągnięcie poziomu 15% nagroda w wysokości 300 USD
Za osiągnięcie poziomu 18% nagroda w wysokości 500 USD
Za osiągnięcie poziomu Menedżera Palmowego nagroda w wysokości 1000 USD


powiększ
wręczenie nagrody 500$
Alicja Gancarz - Krosno

 

 


Nagroda wręczana jest przez nas osobiście na najbliższym BIZNESOWYM szkoleniu firmy CaliVita Polska w którym bierzemy udział lub na szkoleniu dotyczącym biznesu organizowanym przez nas  - patrz ostatnie szkolenie TUTAJ.
Jeśli do chwili wręczenia nagrody laureat poprzedniej zdobędzie następną, wówczas wręczone mu zostaną wszystkie nagrody, które zdobył do chwili wręczenia.

Nie stosujemy innych form przekazywania nagród - nagrody wręczamy uroczyście wyłącznie na szkoleniach.

Nagroda przepada, jeśli osoba, która ma ją otrzymać nie będzie uczestniczyła w najbliższym szkoleniu.

Po wcześniejszym uzgodnieniu nagroda może być zamieniona na kartę/karty uczestnictwa w kolejnym szkoleniu.

A oto GALERIA naszych liderów >>>

Wszystkim życzymy sukcesów.

Współpraca z nami - FILM MOTYWACYJNY>>

Subskrypcja "MLM biznes na całe życie" >>
 

 

 

 

 

 

  
  Masz pytanie?
Napisz pod na e-mail tutaj>>