Informator napisany został z myślą o Konsumentach CaliVita  będących w naszej grupie sponsorskiej. Do dnia dzisiejszego na terenie Polski i kilku innych krajów: Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy, Włochy znajduje się ponad 20 000 tyś. egzemplarzy, a ile do tej pory zostało zrobionych kserokopii - tego nie wiemy. 
Obecnie jest on dostępny z prezentacją multimedialna na dysku CD.

Zawiera krótką charakterystykę najpopularniejszych produktów CaliVita, oraz ich zastosowanie w konkretnych jednostkach chorobowych. Uproszczona forma przekazu pozwala na korzystanie z niego nawet tym osobom, które nie posiadają elementarnej wiedzy z zakresu zdrowia. Nie potrafimy dokładnie ocenić ile setek czy tysięcy czytelników Informatora za jego sprawą radykalnie poprawiło stan swojego zdrowia, ale są to naprawdę duże liczby. 

Mamy olbrzymią radość i satysfakcję kiedy dowiadujemy się, że po raz kolejny ktoś kontaktuje się z nami powołując się na wiadomości zapisane w Informatorach z przed lat. Dzięki nim docieramy bardziej, dzięki nim pomagamy mocniej.